امتحان درس ۱۳ هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (عید مسلمانان)

امتحان درس 13 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (عید مسلمانان)

امتحان درس ۱۳ هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (عید مسلمانان)

این فایل شامل یک امتحان از درس «عید مسلمانان» هدیه های آسمانی ششم ابتدایی است که برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

امتحان درس ۲۳ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

امتحان درس 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

امتحان درس ۲۳ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

این فایل شامل یک امتحان از درس «خرمشهر در چنگال دشمن» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که برای استفاده راحتتر استفاده کنندگان در دو قالب word  و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود “امتحان درس ۹ مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان)” کلیک کنید

عنوان فایل:امتحان درس ۹ مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان)

امتحان درس 9 مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان)

امتحان درس ۹ مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان)

شاید بخواهید دانش آموزان و یا فرزندان خود را ارزیابی کنید اما فرصت کافی برای تهیه یک امتحان مناسب نداشته باشید در این صورت می توانید از امتحانات این سایت استفاده کنید
این فایل شامل امتحان درس «پیشرفت های علمی مسلمانان» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است و برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “امتحان درس ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (علوم و فنون دوره اسلامی)” کلیک کنید

عنوان فایل:امتحان درس ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (علوم و فنون دوره اسلامی)

امتحان درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (علوم و فنون دوره اسلامی)

امتحان درس ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (علوم و فنون دوره اسلامی)

امتحان از درس «عوامل پیشرفت علوم و فنون دوره اسلامی» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی که برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “پیک آغازین ششم دبستان ۸ص pdf” کلیک کنید

عنوان فایل:پیک آغازین ششم دبستان ۸ص pdf

پیک آغازین ششم دبستان ۸ص pdf

پیک آغازین ششم دبستان ۸ص pdf
کامل و جامع
شامل ریاضی علوم فارسی اجتماعی قرآن هدیه
۸ صفحه قالب pdf
بدون آرم و لگو
مرور کامل پنجم…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی” کلیک کنید

عنوان فایل:امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

این فایل شامل یک امتحان استاندارد برای امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی است که برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “امتحان درس ۱۱ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اصفهان نصف جهان)” کلیک کنید

عنوان فایل:امتحان درس ۱۱ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اصفهان نصف جهان)

امتحان درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اصفهان نصف جهان)

امتحان درس ۱۱ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اصفهان نصف جهان)

این فایل شامل امتحان درس «اصفهان نصف جهان» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “فایل صوتی کارگاه های تندخوانی فانتوم سعید محمدی” کلیک کنید

عنوان فایل:فایل صوتی کارگاه های تندخوانی فانتوم سعید محمدی

فایل صوتی کارگاه های تندخوانی فانتوم سعید محمدی

فایل صوتی کارگاه های تندخوانی فانتوم سعید محمدی

فایل صوتی کارگاه تندخوانی فانتوم
 
 
دوره آموزش تند خوانی و تقویت‌حافظه فانتوم 
 

 

 
۳میلیون تومان هزینه این دوره آموزشی می باشد که شما در اینجا، فایل صوتی این کارگاه را تنها به مبلغ ۲۹هزار تومان خریداری می کنید
 

با یادگیری مهارت تندخوانی فانتوم به دنیای جدیدی وارد می‌شوید.همان‌طور که می‌دانید اگر به‌راحتی بتوانید زبان انگلیسی را صحبت کنید ،گوش کنید و یا بخوانید به‌یک‌باره دنیایی از…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “امتحان درس ۱۳ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه روزانه متعادل)” کلیک کنید

عنوان فایل:امتحان درس ۱۳ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه روزانه متعادل)

امتحان درس 13 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه روزانه متعادل)

امتحان درس ۱۳ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه روزانه متعادل)

این فایل شامل یک امتحان از درس «برنامه روزانه متعادل» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که می تواند برای ارزیابی یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد و برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید