برای دانلود “کتاب زیبای A Fraction of the Whole به زبان اصلی به نویسندگی Steve Toltz” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب زیبای A Fraction of the Whole به زبان اصلی به نویسندگی Steve Toltz

کتاب زیبای A Fraction of the Whole به زبان اصلی به نویسندگی Steve Toltz

کتاب زیبای A Fraction of the Whole به زبان اصلی به نویسندگی Steve Toltz

کتاب زیبای A Fraction of the Whole به زبان اصلی به نویسندگی Steve Toltz
تعداد صفحات :۶۳۳
SPIEGEL & GRAUNEW YORK…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی The Old Man and the Sea به نویسندگی Ernest Hemingway” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی The Old Man and the Sea به نویسندگی Ernest Hemingway

کتاب  رمان زبان اصلی The Old Man and the Sea به نویسندگی Ernest Hemingway

کتاب رمان زبان اصلی The Old Man and the Sea به نویسندگی Ernest Hemingway

کتاب رمان زبان اصلی The Old Man and the Sea به نویسندگی Ernest Hemingway
تعداد صفحات :۳۷…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی The Wind in the willows به نویسندگی Kenneth Grahame (کنت گراهام)” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی The Wind in the willows به نویسندگی Kenneth Grahame (کنت گراهام)

کتاب رمان زبان اصلی The Wind in the willows  به نویسندگی Kenneth Grahame (کنت گراهام)

کتاب رمان زبان اصلی The Wind in the willows به نویسندگی Kenneth Grahame (کنت گراهام)

کتاب رمان زبان اصلی The Wind in the willows به نویسندگی Kenneth Grahame (کنت گراهام)
 
تعداد صفحات : ۲۳۷
 
جهت تقویت زبان انگلیسی…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “فیلمنامه زبان اصلی از داستان Fantastic Mr Fox” کلیک کنید

عنوان فایل:فیلمنامه زبان اصلی از داستان Fantastic Mr Fox

فیلمنامه زبان اصلی از داستان Fantastic Mr Fox

فیلمنامه زبان اصلی از داستان Fantastic Mr Fox

فیلمنامه زبان اصلی از داستان Fantastic Mr Fox
تعداد صفحات :۹۳…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی Fantastic Mr Fox به نویسندگی Roald Dahl” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی Fantastic Mr Fox به نویسندگی Roald Dahl

کتاب  رمان زبان اصلی Fantastic Mr Fox به نویسندگی Roald Dahl

کتاب رمان زبان اصلی Fantastic Mr Fox به نویسندگی Roald Dahl

کتاب رمان زبان اصلی Fantastic Mr Fox به نویسندگی Roald Dahl
تعداد صفحات : ۴۱…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی The Giver به نویسندگی Lois Lowry” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی The Giver به نویسندگی Lois Lowry

کتاب  رمان زبان اصلی The Giver به نویسندگی Lois Lowry

کتاب رمان زبان اصلی The Giver به نویسندگی Lois Lowry

کتاب رمان زبان اصلی The Giver به نویسندگی Lois Lowry
تعداد صفحات : ۹۳…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی High Fidelity به نویسندگی Nick Hornby” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی High Fidelity به نویسندگی Nick Hornby

کتاب  رمان زبان اصلی High Fidelity به نویسندگی Nick Hornby

کتاب رمان زبان اصلی High Fidelity به نویسندگی Nick Hornby

کتاب رمان زبان اصلی High Fidelity به نویسندگی Nick Hornby
تعداد صفحات :۱۱۲…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “کتاب رمان زبان اصلی Tuesdays with Morrie به نویسندگی Mitch Albom” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب رمان زبان اصلی Tuesdays with Morrie به نویسندگی Mitch Albom

کتاب  رمان زبان اصلی Tuesdays with Morrie به نویسندگی Mitch Albom

کتاب رمان زبان اصلی Tuesdays with Morrie به نویسندگی Mitch Albom

کتاب رمان زبان اصلی Tuesdays with Morrie به نویسندگی Mitch Albom
تعداد صفحات : ۵۶…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید