برای دانلود “مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ (ترابی۴)” کلیک کنید

عنوان فایل:مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ (ترابی۴)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی  سال تحصیلی 95-94 (ترابی4)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ (ترابی۴)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ 
نوع فایل: ورد قابل ویرایش (docx)
تعداد صفحات: ۲۰ صفحه 
نکته: این مقاله برای اولین بار در اینترنت توسط سایت http://daneshjooqom.ir قرار داده شده است.
 
قسمتی از متن مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ 
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی شیوع دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی است.
روش :…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “خلاصه کتاب توسعه و تضاد” کلیک کنید

عنوان فایل:خلاصه کتاب توسعه و تضاد

خلاصه کتاب توسعه و تضاد

خلاصه کتاب توسعه و تضاد
کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
مولف فرامرز رفیع پور
به تعداد ۱۱ صفحه pdf
 
نابرابری اجتماعی درایران
برخی از علل تشدید نابرابری درایران
فرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایران
پیامدھای با ارزش شدن ثروت
شکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه
تئوری سکوت مارپیچ
حرکت تغییر ارزشھا
تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھا
انحراف وفساد
چرا دزدیھای…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “خلاصه کتاب توسعه و تضاد” کلیک کنید

عنوان فایل:خلاصه کتاب توسعه و تضاد

خلاصه کتاب توسعه و تضاد

خلاصه کتاب توسعه و تضاد
کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
مولف فرامرز رفیع پور
به تعداد ۱۱ صفحه pdf
 
نابرابری اجتماعی درایران
برخی از علل تشدید نابرابری درایران
فرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایران
پیامدھای با ارزش شدن ثروت
شکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه
تئوری سکوت مارپیچ
حرکت تغییر ارزشھا
تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھا
انحراف وفساد 
چرا…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات” کلیک کنید

عنوان فایل:جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات
به همراه اسکن صفحات مهم کتاب
به انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانی
به تعداد ۲۷ صفحه pdf…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات” کلیک کنید

عنوان فایل:جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات
به همراه اسکن صفحات مهم کتاب
به انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانی
به تعداد ۲۷ صفحه pdf…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “خلاصه کتاب نظریه های جامعه شناسی جورج ریتزر” کلیک کنید

عنوان فایل:خلاصه کتاب نظریه های جامعه شناسی جورج ریتزر

خلاصه کتاب نظریه های جامعه شناسی جورج ریتزر

خلاصه کتاب نظریه های جامعه شناسی جورج ریتزر
نسخه پی دی اف
۲۵ صفحه
تایپ شده با کیفیت بالا…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید