اصول و مبانی قدرت,قدرت و سیاست

پاورپوینت"اصول و مبانی قدرت و سیاست" 18 اسلاید

پاورپوینت"اصول و مبانی قدرت و سیاست" 18 اسلاید

پاورپوینت"اصول و مبانی قدرت و سیاست" 18 اسلاید

فهرست مطالب
مفدمه
رابطه قدرت سیاسی و اجبار
جبر مادی دستگاه محاکمه
منشاء عوامل عقلی
نقش عامل تربیتی
اجبار اجتماعی نامحسوس
قدرت افکار عمومی و تبلیغات دستگاه حاکم
ویژگی های قدرت
منابع قدرت
رابطه قدرت و اقتدار
منابع و ماخذ مورد استفاده
ارسطو معتقد بود که انسان ذاتا اجتماعی است و خارج از جامعه نمیتواند به انسانیت خود برسد.دانش بشر بر پایه دانسته های گذشتگان بنا شده است .ارسطو یک انسان تنها و مجرد را دارای حیات انسانی نمی داند.نکته اصلی…

برای دانلود “سیاست شناسی -مبانی علم سیاست -دکتر سید عبد العلی قوام” کلیک کنید

عنوان فایل:سیاست شناسی -مبانی علم سیاست -دکتر سید عبد العلی قوام

سیاست شناسی -مبانی علم سیاست -دکتر سید عبد العلی قوام

سیاست شناسی -مبانی علم سیاست -دکتر سید عبد العلی قوام

سیاست شناسی -مبانی علم سیاست
فهرست مطالب
پیشگفتار مقدمه
فصل اول: علوم سیاسی و هم پیوندیهایش
فصل دوم: آنچه که سیاست در مورد آن هست
فرایندهای سیاسی سرچشمه تعارضات سیاسی
قدرت منابع هویت اجتماعی ایده ها
ارزشها فصل سوم: چگونگی تجزیه و تحلیل سیاست
.. فلسفه سیاسی ۲. تجزیه و تحلیل سیاست عمومی راهنمایی تجزیه و تحلیل تجربی سیاسی
توصيف، مشاهده، جمع آوری اطلاعات و مقایسه توضیح و تعمیم مطالعات کمی و کیفی در سیاست مشکلات تحلیل سیاسی آزمون فرضیه…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید