برای دانلود “کتاب خودکشی صادق هدایت- حاوی عکسهای خودکشی توضیح: افراد مبتلا به اسکیزو فرنی- افسردگی – نا امیدی- زیر ۱۸ سال از خواندن این کتاب جداٌ خود داری نمایند” کلیک کنید

عنوان فایل:کتاب خودکشی صادق هدایت- حاوی عکسهای خودکشی توضیح: افراد مبتلا به اسکیزو فرنی- افسردگی – نا امیدی- زیر ۱۸ سال از خواندن این کتاب جداٌ خود داری نمایند

کتاب خودکشی صادق هدایت- حاوی عکسهای خودکشی توضیح: افراد مبتلا به اسکیزو فرنی- افسردگی - نا امیدی- زیر 18 سال از خواندن این کتاب جداٌ خود داری نمایند

کتاب خودکشی صادق هدایت- حاوی عکسهای خودکشی توضیح: افراد مبتلا به اسکیزو فرنی- افسردگی – نا امیدی- زیر ۱۸ سال از خواندن این کتاب جداٌ خود داری نمایند

سخنی چند با خواننده این کتاب:
کتابی که روبروی شماست اثری نایاب و بدیع در مورد زندگی و مرگ صادق هدایت است- بشخصه اعتقاد دارم که مرگ پایان و انتهای زندگی نیست و با خودکشی کاملاٌ مخالف هستم
زندگی موهبتی است جاودانی از سوی پروردگار که به عنوان هدیه به ما داده شده است -پس بهتر که از آن استفاده کنیم
زیبائی های زندگی به همان اندازه زشتی های آن اگر نباشد کمتر نیست
در مقابل ناملایمات باید صبر کر-تلاش کرد- جنگ کرد
و بعضی وقتها تسلیم
اما خودکشی…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید