مقاله درباره انتقال جرم,Microwave assisted extraction,Essential oil,Mass transfer,استخراج به کمک مایکروویو,MAE,استخراج اسانس پرتقال

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

عنوان انگلیسی: Estimation of mass transfer coefficients of the extraction process of essential oil from orange peel using microwave assisted extraction
عنوان ترجمه فارسی: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو
 
نام ژورنال: Journal of Food Engineering
سال انتشار: ۲۰۱۵
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۸
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۰
 
a b s t r a c tMicrowave assisted extraction (MAE) is an emerging technique of extraction that improve yields andreduce process time and energy. The aim of this work was to evaluate the effect of…

پساب,تصفیه,تصفیه فیزیکی,تصفیه بیولوژیکی,روشهای تصفیه پساب صنعتی,روش های تصفیه پساب صنعتی,پساب صنعتی

مروري بر روشهاي تصفيه پساب در صنايع نفت و گاز

مروري بر روشهاي تصفيه پساب در صنايع نفت و گاز

خلاصه مقاله:
روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای جداسازی آلاینده ها از فاضلاب صنعتی موجود هستند با افزایش روزافزون صنایع، تصفیه پساب ناشی از این صنایع نیز روز به روز در حال پیشرفت می باشد. از مهمترین صنایع آلوده کننده محیطزیست می توان به صنایع غذایی شامل صنایع لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی و غیره ، صنایع فولاد، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نساجی، صنایع شیشه سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع اشاره نمود.پساب به آبهایی که در…

فرایند های فوتوکاتالیستی,سینیتیک انتقال بار,نوترکیبی,بدام انداختن بار,انتقال الکترون و حفره

سینیتیک و مکانیسم فرایند انتقال بار در سیستم های فوتوکاتالیستی

سینیتیک و مکانیسم فرایند انتقال بار در سیستم های فوتوکاتالیستی

چکیده مقاله:
فرایند انتقال بارهای حامل بسیار مهم بوده و نقشی اساسی در سیستم های فوتو کاتالیستی ایفا می کنند. درک اساسی از سینتیک ومکانیسم فرایند انتقال این بارها از نظر کارامدی برای سیستم های بزرگ در مقیاس صنعتی، ضروری است. در این کار تلاش های اخیر درمورد در سینتیک و مکانیسم فرایند های انتقال بار در فرایند های فوتوکاتالیستی مرور شده است. جنبه های اساسی مشمول در فرایندانتقال بار از قبیل:تولید بار، بدام انداختن بار، نوترکیبی بار و انتقال…

فتوراکتور خورشیدی,TiO2,بتن سبک,COD,PAH,TPH,آزمایش GC_FID

تصفيه آب و پساب آلوده به هيدروكربنهاي نفتي به روش فتوكاتاليستي خورشيدي

تصفيه آب و پساب آلوده به هيدروكربنهاي نفتي به روش فتوكاتاليستي خورشيدي

چکیده مقاله:
در این مقاله،تصفیه پساب سنتزی حاوی هیدروکربن های نفتی توسط فرایند فتوکاتالیستی خورشیدی با نانوذرات TiO2 پوشش یافته بر صفحات بتنی بررسی شد.فتوراکتور خورشیدی مورد استفاده شامل مخزن ذخیره آلاینده به حجم ۵۰ لیتر همراه با پمپ شناور،سیستم پلکانی با ۵ عدد پله تثبیت شده با فتوکاتالیست TiO2،یک سرریز به حجم ۵ لیتر در بالای پلکان وشاسیفلزی با ملحقاتشبود.در این راکتور بخش ماورای بنفش (UV) نورخورشید به عنوان منبعتامین تابش بجای لامپUVانتخاب…

جهش زا,نانو ذرات اکسید مس تقویت شده,اکسید روی

بررسی کارایی نانو ذرات اکسید مس تقویت شده جهت حذف ماده رنگزا از محلول آبی

بررسی کارایی نانو ذرات اکسید مس تقویت شده جهت حذف ماده رنگزا از محلول آبی

چکیده مقاله:
در این مقاله نانو ذرات اکسید مس تقویت شده با اکسید روی به روش سل ژل سنتز و خواص فتوکاتالیستی آن مورد بررسی قرار گرفت. .برای بهبود و تقویت نانو ذرات اکسید مس از ۱ % اکسید روی بعنوان نانوکامپوزیت استفاده شد. از طیف سنجی پراش پرتو ایکس ) XRD ( برای تعیینساختار ذرات استفاده شد. با استفاده از این تست نشان داده شد که سنتز اکسید مس با موفقیت انجام شده و اندازه کریستال اکسید مس درحالت خالص برابر ۲۳ نانو متر و بعد از اصلاح توسط اکسید روی به ۱۹…

نانو فریت های مغناطیسی,متیلن بلو,فتوکاتالیست

سنتز نانو فريت هاي مغناطيسي مختلف وكاربرد آنها به عنوان فتوكاتاليست در تخريب رنگ به عنوان يكي از آلاينده هاي عمده در آب

سنتز نانو فريت هاي مغناطيسي مختلف وكاربرد آنها به عنوان فتوكاتاليست در تخريب رنگ به عنوان يكي از آلاينده هاي عمده در آب

چکیده مقاله:
در این تحقیق، انواع نانو فریت های مغناطیسی با درصدهای مختلف فلزات از جمله: [عینا همانند مقاله] سنتز شد و سپس کاربرد آنها به عنوان فتوکاتالیست در تخریب رنگ متیلن بلو به عنوان نمونه ای از رنگ ها و یکی از آلاینده های عمده در آب، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانو ذرات [عینا همانند مقاله] به عنوان کارامدترین کاتالیست بوده و دارای بیشترین خاصیت رنگبری در مقایسه با سایر نانو ذرات ذکر شده می باشد. مزیت استفاده از این ذرات آن…

مقاله درباره نانوذرات,مقاله درباره انتقال جرم,Extraction,Mass transfer enhancement,Hydrodynamics

اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع

اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع

اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع

عنوان انگلیسی:
The Effect of Nanoparticles on the Mass Transfer in Liquid–Liquid Extraction
عنوان فارسی: اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع
 
نام ژورنال:Chemical Engineering Communications
سال انتشار: ۲۰۱۵
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۷
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۵
 
This article investigates the effect of nanoparticles on mass transfer in the liquid–liquid extraction for the chemical system ofn-butanol–succinic acid–water. For this purpose, nanofluids containing various concentrations of ZnO, carbon nanotubes(CNT), and TiO2 nanoparticles in water, as base fluid, were prepared. To examine the flow mode effect…

مقاله درباره انتقال جرم,مقاله درباره نانوذرات,Mass transfer enhancement,مقاله ترجمه شده انتقال جرم

مقاله ترجمه شده: اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع- مایع

مقاله ترجمه شده: اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع- مایع

مقاله ترجمه شده: اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع- مایع

عنوان انگلیسی:
The Effect of Nanoparticles on the Mass Transfer in Liquid–Liquid Extraction
عنوان فارسی: اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع
 
نام ژورنال:Chemical Engineering Communications
سال انتشار: ۲۰۱۵
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۷
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۵
 
This article investigates the effect of nanoparticles on mass transfer in the liquid–liquid extraction for the chemical system ofn-butanol–succinic acid–water. For this purpose, nanofluids containing various concentrations of ZnO, carbon nanotubes(CNT), and TiO2 nanoparticles in water, as base fluid, were prepared. To examine the flow mode effect…

معادله حالت SAFT,سیالات تجمع پذیر,کرات سخت,کشش سطحی,معادله حالت SSAFT,معادله حالتGV_SSAFT,معادله حالت جدید

مطالعه رفتار فازی بخار- مایع و تعیین کمیت های تعادلی برای سیالات خالص با استفاده از یک معادله حالت جدید

مطالعه رفتار فازی بخار- مایع و تعیین کمیت های تعادلی برای سیالات خالص با استفاده از یک معادله حالت جدید

خلاصه مقاله:
در این مقاله معادله حالت ساده شده SAFT با استفاده از معادله حالت قطبی-ورا برای کرات سخت اصلاح شده و معادله حالت جدیدی با عنوانGV-SSAFT جهت مطالعه رفتار فازی بخار- مایع سیالات خالص ارائه شده است. معادله حالت جدید علاوه بر اینکه مانند معادله حالت ساده شدهSAFT برای سیالاتی که خاصیت تجمع پذیری ندارند استفاده می شود از قابلیت بکارگیری در مطالعه رفتار فازی سیالاتی که خاصیت تجمع پذیری دارند نیزبرخوردار است. دقت نتایج حاصل از معادله…

روشهای حذف رسوب آسفالتین,روش های حذف رسوب آسفالتین,حذف آسفالتین,حلال آروماتیکی,حذف فیزیکی آلتراسونیک

روشهای حذف رسوب آسفالتین

روشهای حذف رسوب آسفالتین

چکیده مقاله:
رفع رسوبات آسفالتین درسازندهای تولید کننده نفت و سیستم های تولیدی طی سالها یکی ازمشکلات اصلی درصنعت نفت بوده است انتخاب عاملهای کنترل کننده شیمیایی درگذشته به بررسی انحلال توده ای اسفالتین درنمونه های بازیافت شده ازسیستمهای تولیدی محدودشده بود اخیرا روش موردقبول برای حل این مشکلات استفاده ازحلال های اروماتیکی نظیر گزیلن تولوئن و غیره می باشد این روش به استفاده ازمقادیر زیاد این حلالها نیاز دارد همچنین این روش به…